Two days Civic Forums in Ijevan: Women and Conflict Resolution

The new target of Society without Violence NGO was young girls and women of Yerevan State University Ijevan Branch, who were present at two-days’ civic forums on May 13 and 14 in frames of program ”The highlight and raise of women’s role as peace builders  in the conflict resolution situations: Strengthening of Women in Black […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Two days Civic Forums in Ijevan: Women and Conflict Resolution

Women for Peace: Public Action in Vardenis

After two-days’ civic forums in Vardenis the students of Vardenis State College carried out a public event during which the girls marched in the square of Vardenis State College and sang patriotic songs. The participants of the action were wearing black shirts and had the note “Women for Peace” on them. I should notify the […]

Posted in: Uncategorized, Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women for Peace: Public Action in Vardenis

Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

  Վաղը՝ ապրիլի 26-ին, ՀԱԲ-ը Վարդենիսում իրականացնելու է հերթական հանրային միջացառումը Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում: Մեզ հաջողություն մաղթեք, իսկ նորությունններին հետևեք նկարների ու հոդվածի տեսքով:   Tomorrow on April 26th, SWV is going to have its public action in Vardenis in frames of Women in Black! Wish us good luck and get more info by […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

Vardenis-the host city of SWV Civic Forums in Frames of Women in Black

“Society without Violence”   NGO’s next stop was in city Vardenis  in Gegharqunik region, where we were having two-days civic forums in frames of Women in Black movement on April 17, 18. The main aim of these forums is to raise the awareness among young girls and women in regions on peace, types of conflicts, conflict […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

Women and Peace Building: Civic Forum in Vanadzor

On February 26 and 27 the city Vanadzor in the heart of picturesque Lori region hosted “Society without Violence” NGO to hold a civic forum in the frames of ”Women in Black” movement in Armenia  for  young women and girls on peace building and women integration in conflict resolution processes. The two-day civic forum took […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women and Peace Building: Civic Forum in Vanadzor

Women’s silent protest against violence

With signs reading “Put an End to Violence against Women”, “I Don’t Accept Violence”, “I Don’t Want to Live in Fear”, “Our Strength Lies in Lack of Violence” and “I Wasn’t Born because I was a Girl”, women dressed in black gathered and held a protest at Charles Aznavour Square in Yerevan. The signs laid […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women’s silent protest against violence

Խաղաղաշինությանը նվիրված միջոցառում Արթիկում

-Ես պատկերացնում եմ արթիկցիների դեմքի զարմացած արտահայտությունը, երբ նրանք տեսնեն մեզ, – ասաց Արթիկում աղջիկներից մեկը նախքան խաղաղաշինությանը նվիրված հասարակական միջոցառմանսկսվելը: Պատճառն այն է, որ Արթիկի բնակիչներըսովոր չենտեսնել փողոցումքայլող, ցուցապաստառներ բռնած երիտասարդների, հատկապես, երբ այդ երիտասարդներն աղջիկներ են: Հայաստանում 2011թ. դեկտեմբերից մեկնարկած սևազգեստ կանանց շարժման շրջանակներում հոկտեմբերի 20-ին Արթիկից ավելի քան 20 աղջիկներ  կազմակերպեցին և […]

Posted in: Uncategorized, Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Խաղաղաշինությանը նվիրված միջոցառում Արթիկում

Peace building action in Artik

“I just imagine the surprised faces of Artik people when they see us”, said one of the girls in Artik before the Public Action on Peace Building. The reason was that people from Artik are not used to see young people walking down the street holding posters, especially if these young people are girls. In […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

Great Women I have Listened to

Posted in: Women Peacebuilders by admin Comments Off on Great Women I have Listened to , ,