Women in Black International Sets up a New Agenda for Common Goals!

Web-1XVI International Congress of Women in Black took place in Montevideo from August 19-24. Over sixty delegates coming from  Argentina, Armenia, Belgium, Chile, Congo, India, Israel, Italy, Guatemala, Great Britain, Palestine, Serbia, Spain, United States and Uruguay  gathered to promote the actions of Women in Black groups against war, to set up a  new agenda for the upcoming joint work throughout the world for peace and women security. Society without Violence NGO representative was there to present Women in Black Armenia and its activities.

The five days of Congress were full of interesting presentations about different Women in Black groups operating in diverse conditions and cultural backgrounds. Hearty discussions, seminars and workshops came next.  During this short period the Congress tried to cover all themes concerning women and their rights from all over the world (such as Sexual and Reproductive Health Rights for women around the world, impunity, dictatorship, civil wars, and many others) and at the same time highlights the need for women participation in peace building processes.

During its presentation Armenian Women in Black touched upon a very sensitive issue about the possible enlargement of the movement and youth integration into it. The facts that the average age of women involved in the movement is above 50, so the movement really needs new start-up with younger generation. Armenian Women in Black presented their work on the given topic, made some suggestions on how to recruit new generation into the movement and finally shared with the participants the WIB Armenia flash mob video.

On the last day of Women in Black International Congress the participants came out with Resolution that clearly indicates the values of Women in Black and highlights the vision of joint work for the upcoming period.

P.S.

International Network of Women in Black (WIB) is an international network of women who are anti-military, feminist, and pacifists, and who advocate for a world where there are no wars or violence of any sort. The organization was begun in 1988 through an initiative of Israeli Jewish women, who came together to accomplish actions against the war that was being carried out by their government against the people of Palestine, choosing to dress in black – the color of mourning –, to remain silent with placards and posters in the shape of a hand that would speak for them. WIB denounce the shared responsibility of developed countries in all kinds of wars.

Women in Black  Armenia

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women in Black International Sets up a New Agenda for Common Goals!

Dancing for the Peace: Public Event By Women in Black Armenia

wib.flash mob.articleAgain July 27 and again another public event by “Society without Violence” NGO… This year also “Society without Violence” NGO celebrated this traditional day by organizing a very interesting and remarkable public event. The square after Charles Aznavour was filled with lovely enthusiasm, and passers-by were following to the last preparatory actions of the upcoming event. At the meantime a group of young people started to dance the peace building flash mob dance just in the center of the square having the aim to highlight the whole importance of peace in our lies and the role of women in achieving the peace.

The performed dance which was entitled “Give peace a chance”  was implemented in frames of the “Women in Black” movement in Armenia formulated by the “Society without Violence” NGO activists. Just for your information, the movement has around 10.000 activists around the world, who are committed to peace and are opposed to injustice, war, militarism and other forms of violence. (https://www.facebook.com/media/set/set=a.494119433997352.1073741865.127312237344742&type=1)

wib.flash mob.article-1Those passers-by who were interested in the action could enjoy the dance performance for several times and to take part in game-test, which would help them to reveal to what extent peaceful they are and what potential they have for conflict resolution. The participants with best results were granted with a little gift in form of the movement logo. By the way, the dancers themselves formed the logo by the dance in the square. Afterwards, the flash mob participants shared information about Women in Black International movement, as well as specifically about the activities of Women in Black of Armenia.

The positive atmosphere was long reigning in the square after Charles Aznavour where songs about peace were continuously being heard, where passers-by were enjoying the young people’s dance, communicating with the participants, taking photos and making the day even more warm and memorable.

 

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Dancing for the Peace: Public Event By Women in Black Armenia

Պար հանուն խաղաղության. Հուլիս27-յան միջոցառում Հայաստանի Սևազգեստ Կանանց կողմից

wib.flash mob.articleՀերթական հուլիսի 27-ը  և հերթական հանրային միջոցառումը “Հասարակություն առանց Բռնության” ՀԿ կողմից: Այս տարի ևս “Հասարակություն առանց Բռնության” ՀԿ-ի համար արդեն ավանդույթ դարձած այդ օրը հագեցած էր հետաքրրիր ու հիշարժան միջոցառումներով: Շառլ Ազնավուրի հրապարակը երեկոյան լի էր հաճելի աշխուժությամբ, իսկ անցորդները հետաքրքրվածությամբ հետևում էին սպասվող իրադարձության վերջին նախապատրաստական աշխատանքներին: Իսկ այդ ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ հենց հրապարակում պարեցին խաղաղաշինական սիմվոլիկ պարը, որի նպատակը խաղաղության կարևորությունը ևս մեկ անգամ վեր հանելն էր, ինչպես նաև կանանց դերը խաղաղաշինական գործընթացում  կարևորելը:

Բեմադրված խաղաղաշինական պարը, որը կրում էր “Give peace a chance”` «Տուր հնարավորություն խաղաղությանը» (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.494119433997352.1073741865.127312237344742&type=1)  խորագիրը, իրականացվում է ՀԿ ակտիվիստների կողմից ստեղծված Հայաստանի «Սևազգեստ Կանայք» շարժման շրջանակներում: Հիշեցնենք, որ շարժումը ողջ աշխարհում ունի ավելի քան 10 000 հետևորդ, ովքեր պայքարում են հանուն խաղաղության, դեմ են անարդարությանը, պատերազմներին, ռազմականացմանը և բռնության տարատեսակ դրսևորումներին:

wib.flash mob.article-1Հետաքրքրված անցորդները հնարավորություն ստացան մի քանի անգամ վայելել երիտասարդների պարը, ինչպես նաև մասնակցել խաղ-թեստի, որը հնարավորություն տվեց նրանց պարզել, թե որքանով են իրանք խաղաղասեր և արդյոք ունեն ներուժ՝  կոնֆլիկտների հաղթահարման համար: Թեստի արդյունքների միջոցով որոշված «ամենախաղաղ» մասնակիցները որպես նվեր ստացան շարժման լոգոն պատկերող փոքրիկ հուշանվեր: Ի դեպ նշեմ, որ ֆլեշ մոբի մասնակիցները ևս իրենց պարով ձևավորում էին շարժման լոգոն: Հաջորդիվ,  ակցիայի մասնակիցները անցորդների հետ կիսվեցին Սևազգեստ Կանանց համաշխարհային շարժման մասին տեղեկատվությամբ, ինչպես նաև ներկայացրին շարժման Հայաստանյան խմբի ծավալած գործունեությունը:

Դրական մթնոլորտը դեռ երկար ժամանակ թևածում էր Շառլ Ազնավուրի հրապարակում, որտեղ պարբերաբար հնչում էր խաղաղությանը նվիրված երաժշտություն, իսկ անցորդները խանդավառությամբ հետևում էին պարին, շփվում ակցիայի մասնակիցների հետ, լուսանկարվում ու ավելի ջերմացնում տոնական մթնոլորտը:

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

“Give peace a chance”` «Տուր հնարավորություն խաղաղությանը» ֆլեշ-մոբ

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն հերթական հետաքրքրիր ու կրթական հանրային միջոցառումն է իրականացնում ՀԿ ակտիվիստների կողմից ստեղծված Հայաստանի «Սևազգեստ Կանայք» շարժման շրջանակներում: Հիշեցնենք, որ շարժումը ողջ աշխարհում ունի ավելի քան 10 000 հետևորդ, ովքեր պայքարում են հանուն խաղաղության, դեմ են անարդարությանը, պատերազմներին, ռազմականացմանը և բռնության տարատեսակ դրսևորումներին: Ոստի և, հավատարիմ մնալով իր իսկ արժեքներին ու կիսելով վերոնշյալ շարժման գաղափարախոսությունը, «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն նախատեսում է սույն թվականի հուլիսի 27-ին, ժամը 19:00-ին, Շառլ Ազնավուրի հրապարակում իրականացնել “Give peace a chance”` «Տուր հնարավորություն խաղաղությանը» խորագիրը կրող խաղաղաշինական ֆլեշ-մոբ, որը նպատակ ունի անդրադառնալ ինչպես խաղաղության կարևորությանը, այնպես էլ  խաղաղաշինության գործընթացում կանանց դերի բարձրացմանը:

 WIB-cover1

Ֆլեշ-մոբն իրենից ներկայացնում է հանրային իրազեկման բարձրացմանն ուղղված ակցիա: Միջոցառման ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ կպարեն Խաղաղաշինական պար, իսկ անցորդներին հնարավորություն կտրվի հետաքրքիր խաղ-թեստի միջոցով պարզել՝ որքանով են նրանք խաղաղասեր, և ստանալ փոքրիկ հուշանվեր: Ակցիայի ընթացքում անցորդներին տրվելու է տեղեկատվություն խաղաղության գործընթացում կանանց դերի, նրանց ներգրավվածության մակարդակի, ինչպես նաև այն բարձրացնելու հնարավորությունների մասին:

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

Women in Black: One year of Struggle and Achievements in Armenia

e0e8562475f6c05971dab62ef64f74f0It has been almost a year since SWV decided to give a start to Women in Black Movement in Armenia. It was a year of hard collective work with young enthusiastic girls and women from all over Armenia as a result of which the development of Women in Black movement was made possible. Many civic forums aimed at raising the awareness on WiB movement, as well as peace, types of conflicts, conflict resolution ways and the role of women in the above-mentioned processes were organized almost in all regions of Armenia thus creating a network of young people who are aware of Women in Black movement, its values, ways of struggle and many other important things.

To sum up all the efforts undertaken SWV invited the most active participants of civic forums in regions to Yerevan giving them a chance  to start a direct face to face communication and share their personal  experiences of Women in Black street actions organized  in respective regions. During the two days of active discussions, working sessions and fun, the participants shared with each other many details about the actions they had organized in frames of Women in Black. They reevaluated the success of the street action, highlighted the strong and weak points and learned lesson for the future. After the first day the strong bond between the participants from different regions was the prerequisite for a successful collaborative work for the next day.

Sasha Kovacevic, the representative of Women in Black Serbia was there to share her knowledge on WiB international, its activities, values, ethical basics, methods of struggle and her personal experience of being a Woman in Black. As a real Woman in Black Sasha was able to touch the souls of the young participants and make them believe on what they were doing.  With the power and enthusiasm parallel with the knowledge they gained, the participants outline the WiB Armenia structure-its vision, mission, objectives as well as activities for the upcoming 2 years. This was a massive task to cover, but their motivation and enthusiasm was enough to handle it.

Currently, the young girls and women from the regions of Armenia have a promising list of activities for the upcoming two years and will spare no effort to strengthen the bond between different WiB groups in Armenia and fulfill the tasks envisaged by the developed agenda.

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women in Black: One year of Struggle and Achievements in Armenia

«Հայաստանի Սևազգեստ Կանայք» շարժման ամենամյա հանդիպում

Pic.eventՀասարակություն առանց Բռնության» ՀԿ հերթական անգամ հնարավորություն է  ընձեռում մարզերի երիտասարդ կանանց ու աղջիկներին իրենց ակտիվ մասնակցությունն ունենալ Հայաստանում  «Սևազգեստ Կանայք» միջազգային շարժման տարածմանը՝ խթանելով կին-խաղաղարարի կերպարի ձևավորումը, կնոջ ներուժի ու կարողությունների զարգացումը՝ ի նպաստ հակամարտությունների լուծման: Այդ նպատակով սույն թվականի հունիսի 27-28-ը իրականացնում է հանդիպում «Հայաստանի Սևազգեստ Կանայք» շարժման շրջանակներում:

Այս անգամ մասնակիցներին կհյուրընկալի Երևան քաղաքը՝  նախատեսված հանդիպման շրջանակներում ներառելով մարզերում «Կին-խաղաղարարների դերի բարձացումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում. Սևազգեստ կանանց շարժման հզորացումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված երկօրյա քաղաքացիական ֆորումներին  ու դրանց հաջորդած հանրային միջոցառումներին մասնակցած երիտասարդ կանանց ու աղջիկներին: Վերոնշյալ միջոցառումներին մասնակցությունն արդեն իսկ որոշակի գիտելիքներ ու հմտությունն է տվել վերջիններիս, որոնք էլ նրանք մեծ խանդավառությամբ պատրաստ են կիսել միմյանց հետ առաջիկա հանդիպման ընթացքում:

Հանդիպման նպատակը «Հայաստանի Սևազգեստ Կանայք» շարժման անցած ուղու վերաարժևորումն է, գրանցված հաջողությունների ու առկա խնդիրների, ինչպես նաև հետագա քայլերի քննարկումը: Մասնակիցներն իրենք հնարավորություն կունենան մշակել առաջիկա տարիների աշխատանքային ու ռազմավարական պլանը՝ հույժ կարևոր ներդրում ունենալով շարժման հետագա ծավալման ու ընդլայնման գործում:

Երկօրյա հանդիպմանը ներկա կլինի  «Սերբիայի Սևազգեստ Կանայք»  շարժման ներկայացուցիչը, ով կներկայացնի շարժման գործունեությունը Սերբիայում, կկիսվի փորձով ու գիտելիքներով: Նախատեսվում է նաև հանդիպում Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքացիական ակտիվիստների հետ, ովքեր «Սերբիայի Սևազգեստ Կանայք»  շարժման ներկայացուցչի հետ կքննարկեն  ողջ աշխարհում և մասնավորապես երկու երկրներում առկա իրավիճակը խաղաղության հաստատման գործընթացում կանանց դերի ներգրավվածության տեսանկյունից, վեր կհանեն կնոջ մասնակցությունը խոչընդոտող գործոնները, հարցադրումներ կանեն և կփորձեն առաջարկել լուծումներ:

 

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on «Հայաստանի Սևազգեստ Կանայք» շարժման ամենամյա հանդիպում

Two days Civic Forums in Ijevan: Women and Conflict Resolution

DSCN9661 - CopyThe new target of Society without Violence NGO was young girls and women of Yerevan State University Ijevan Branch, who were present at two-days’ civic forums on May 13 and 14 in frames of program ”The highlight and raise of women’s role as peace builders  in the conflict resolution situations: Strengthening of Women in Black movement in Armenia”.

As it has been mentioned in previous articles the main aim of these civic forums is to raise the awareness among young girls and women in regions on peace, types of conflicts, conflict resolution ways and the role of women in the above-mentioned processes.

As a result of civic forums the participants gain both theoretical knowledge and practical skills to implement them in practice. The participants actively used this knowledge in role plays, group working and in planning a public action. In one or two weeks following the forums the participants will implement a public action aimed at breaking stereotypes on women role in the society.

380916_462137770528852_633361450_nThe girls showed great interest in the topic of the forums and by the end of the first day there was a noticeable change in motivation and enthusiasm of the participants concerning the second day of the forum and the upcoming event to be planed.  It is very pleasant to observe how girls are making the first steps to overcome their fears and complexes thus serving an example for others. Of course there were many opinions during the discussions expressed the stereotypes impose by the society but the motivation and readiness of the young girls to accept new gives a hope that everything can still be changed!

I think that such trainings will be helpful for young girls to re-estimate the role of women in the society and to break the existing stereotypes.

 

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Two days Civic Forums in Ijevan: Women and Conflict Resolution

Women for Peace: Public Action in Vardenis

VardenisAfter two-days’ civic forums in Vardenis the students of Vardenis State College carried out a public event during which the girls marched in the square of Vardenis State College and sang patriotic songs. The participants of the action were wearing black shirts and had the note “Women for Peace” on them. I should notify the fact that the boys from Vardenis State College joint the action of the girls  on their own initiative showing great interest in what girls were organizing. The boys had notes “We are with you!” on their shirts and joined the march of the girls.

In the end of the public action the participants formed the symbolic signs of men and women with an equation mark between them to symbolize and highlight once again the idea of the equality between men and women.

 

Vardenis 1Վարդենիսի երկօրյա քաղաքացիական ֆորումների արդյունքում Վարդենիսի պետական քոլեջի երիտասարդ աղջիկներն իրականացրին հանրային միջոցառում, որի ընթացքում վերջիններս շարային քայլով ու քայլերգով անցան Վարդենիսի պետական քոլեջի շրջակա հրապարակով: Ակցիայի մասնակիցները  կրում էին սև հագուստներ, որոնց վրա ամրացված էր “Կանայք հանուն Խաղաղության”  կարգախոսը:  Հատկանշական է, որ Վարդենիսի պետական քոլեջի տղաները սեփական նախաձեռնությամբ  միացել էին աղջիկների ակցիային՝ հանդես բերելով առանձնակի հետաքրքրություն աղջիկների գործունեության նկատմամբ: Տղաները, ովքեր իրենց հագուստի վրա կրում էին  “ Մենք ձեզ հետ ենք ” կարգախոսը, միացան աղջիկների քայլերթին:

Ակցիայի ավարտին մասնակիցները Վարդենիսի պետական քոլեջի առջև ձևավորեցին տղամարդու և կնոջ նշանները ՝ միջնամասում հավասարության նշան: Այս պատկերը ևս մեկ անգամ վեր հանեց կնոջ և տղամարդու հավասարության գաղափարը:      

Posted in: Uncategorized, Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women for Peace: Public Action in Vardenis

Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

DSCN7386

 

Վաղը՝ ապրիլի 26-ին, ՀԱԲ-ը Վարդենիսում իրականացնելու է հերթական հանրային միջացառումը Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում: Մեզ հաջողություն մաղթեք, իսկ նորությունններին հետևեք նկարների ու հոդվածի տեսքով:

 

Tomorrow on April 26th, SWV is going to have its public action in Vardenis in frames of Women in Black! Wish us good luck and get more info by photos and article coming soon!

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

Vardenis-the host city of SWV Civic Forums in Frames of Women in Black

DSCN7387“Society without Violence”   NGO’s next stop was in city Vardenis  in Gegharqunik region, where we were having two-days civic forums in frames of Women in Black movement on April 17, 18. The main aim of these forums is to raise the awareness among young girls and women in regions on peace, types of conflicts, conflict resolution ways and the role of women in the above-mentioned processes.

The structure of the forum implies both giving theoretical knowledge and using this knowledge in practical part of the forums by means of role plays, group working and by planning a public action in one or two weeks  following the forums. This kind of structure gives the participants an opportunity to meet each other also after the training is over and to discuss the upcoming joint public action, use the practical skills gained and be a part of Women in Black international movement.

he rainy and cold weather in Vardenis couldn’t challenge a group of young girls from Vardenis and villages around come and join the trainings in Vardenis State College. As a trainer I am highly inspired by the enthusiasm of young girls of Vardenis and their ability to accept the new. They were eagerly taking part in all group works and promoting the affectivity of the trainings with their frankness and openness.

But I have to mention also the stereotypical thinking of the young girls on women’s traditional role in the society and the values they have. Some of the participants found it difficult to continue the sentence “being a woman helps me to…”, as they think being a woman doesn’t help them at all. One of the participants even mentioned that being a woman helps them “to be more obedient and shy”.

I think that such trainings will be helpful for young girls to re-estimate the role of women in the society and to break the existing stereotypes.

P. S.

Sharing my experiences and expectations about Vardenis I can’t but mention one funny story. When I was trying to find out where I could have dinner in the city, I noticed people looking strangely at me. Later on I learnt what the reason was for that:  “it was a shame” for a girl to dine out in a restaurant in Vardenis.

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment