Women for Peace: Public Action in Vardenis

After two-days’ civic forums in Vardenis the students of Vardenis State College carried out a public event during which the girls marched in the square of Vardenis State College and sang patriotic songs. The participants of the action were wearing black shirts and had the note “Women for Peace” on them. I should notify the […]

Posted in: Uncategorized, Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women for Peace: Public Action in Vardenis

Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

  Վաղը՝ ապրիլի 26-ին, ՀԱԲ-ը Վարդենիսում իրականացնելու է հերթական հանրային միջացառումը Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում: Մեզ հաջողություն մաղթեք, իսկ նորությունններին հետևեք նկարների ու հոդվածի տեսքով:   Tomorrow on April 26th, SWV is going to have its public action in Vardenis in frames of Women in Black! Wish us good luck and get more info by […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Հանրային միջոցառում Վարդենիսում՝ Սևազգեստ Կանայք ծրագրի շրջանակներում

Vardenis-the host city of SWV Civic Forums in Frames of Women in Black

“Society without Violence”   NGO’s next stop was in city Vardenis  in Gegharqunik region, where we were having two-days civic forums in frames of Women in Black movement on April 17, 18. The main aim of these forums is to raise the awareness among young girls and women in regions on peace, types of conflicts, conflict […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

“Women in Black” already in Yeghvard: SWV Civic Forums in Yeghvard

SWV continues its civic forums in the regions of Armenia in the frames of “Women in Black” movement the aim of which is to integrate more girls and women in the peace-building and conflict resolution using women potential and improving their role in the society. This time SWV went to Yeghvard to hold forums for […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on “Women in Black” already in Yeghvard: SWV Civic Forums in Yeghvard

March 8 in Vanadzor: women for Valuation of their Rights

What? How can a woman be  a good driver” “A woman boxer? But it is not a profession for women.”  “How can a woman be a policeman?”  “Women and politics have nothing in common.”  These are only some of the frequent assessments about women choosing professions out of traditional roles imposed by the society.  The […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

Women and Peace Building: Civic Forum in Vanadzor

On February 26 and 27 the city Vanadzor in the heart of picturesque Lori region hosted “Society without Violence” NGO to hold a civic forum in the frames of ”Women in Black” movement in Armenia  for  young women and girls on peace building and women integration in conflict resolution processes. The two-day civic forum took […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women and Peace Building: Civic Forum in Vanadzor

Wider borders for Women in Black movement

Since the moment of its integration into Armenian society Women in Black movement continues engaging new young members. The founder organization of the movement in Armenia Society Without Violence NGO launched the series of Civic Forums and Public Actions on Peace Building in 2012. The first region SWV visited in the frames of WIB movement […]

Posted in: Home by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Wider borders for Women in Black movement