Civic Forum on Women’s Role in Peacebuilding and Conflict Resolution Processes

“Society Without Violence” NGO is pleased to invite young enthusiastic    women concerned with peace building and the role of women in the conflict resolution processes to take part in 2 days’ civic forum in the frames of ”Women in Black” movement in Armenia. In the frames of the civic forum the participant will have […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Civic Forum on Women’s Role in Peacebuilding and Conflict Resolution Processes

Femmes en Noir d’Arménie vont participer au Premier Rencontre International des Femmes en Noir de l’Europe à Séville

Le 2011 était une année de grande importance pour l’Arménie. Pour la première fois le célèbre mouvement mondial des Femmes en Noir  est pénétré dans notre pays pour collecter des dizaines de femmes des différentes régions à travers un objectif commun. Un des projets de notre organisation a pour but d’enfoncer l’autonomie des femmes des […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative 1 Comment

WORLD WIDE FAMOUS “WOMEN IN BLACK” ACTION FIRST TIME IN ARMENIA WITH A SLOGAN “STOP VIOLENCE AGAINS WOMEN”

The action is organized by Society Without   Violence NGO and aims at silently raising the issue of violence against women. The slogan of the event is “STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN!”. During the event all participants should be in black clothes to show their unity toward this vitally important issue and in commemoration in domestic […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on WORLD WIDE FAMOUS “WOMEN IN BLACK” ACTION FIRST TIME IN ARMENIA WITH A SLOGAN “STOP VIOLENCE AGAINS WOMEN”

WOMEN IN BLACK For Justice. Against War

Women in Black is a world-wide network of women committed to peace with justice and actively opposed to injustice, war, militarism and other forms of violence. Woman in Black is a means of communication and cooperation. Women in Black began in 1988 in Israel. In 1987, 20 years after Israel occupied the West Bank and […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on WOMEN IN BLACK For Justice. Against War

Սեվիլյան իր դռները բացեց ավելի քան 60 սևազգեստ կանանց առջև

<<Սևազգեստ կանայք>>-ը ֆեմինիստների խոշոր շարժում է, որի անդամները պայքարում են պատերազմի, ռազմամոլության, բռնության դեմ և գործում են հանուն խաղաղության և արդարության: Շարժումը սկսվել է 1988 թվականին Իսրայելում և մի քանի տարում իր շուրջը հավաքեց հազարավոր ակտիվ կանանց ամբողջ աշխարհից: Այսօր ցանցը ավելի ու ավելի է մեծանում՝ ներառելով նոր երկրներ և նոր ֆեմինիստներ: Մեր կազմակերպության նպատակներից […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Սեվիլյան իր դռները բացեց ավելի քան 60 սևազգեստ կանանց առջև

Sevilla opened its doors for more than 60 Women in Black

“Women in Black” is a strong movement of feminists who are struggling against war, militarism, violence and are acting for peace and justice. The movement began in 1988 in Israel and gathered thousands of active women worldwide in few years! Nowadays, the network is becoming bigger and stronger, including new countries and new feminists in […]

Posted in: Uncategorized by WIB, Armenian Initiative 5 Comments

Women’s silent protest against violence

With signs reading “Put an End to Violence against Women”, “I Don’t Accept Violence”, “I Don’t Want to Live in Fear”, “Our Strength Lies in Lack of Violence” and “I Wasn’t Born because I was a Girl”, women dressed in black gathered and held a protest at Charles Aznavour Square in Yerevan. The signs laid […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Women’s silent protest against violence

Խաղաղաշինությանը նվիրված միջոցառում Արթիկում

-Ես պատկերացնում եմ արթիկցիների դեմքի զարմացած արտահայտությունը, երբ նրանք տեսնեն մեզ, – ասաց Արթիկում աղջիկներից մեկը նախքան խաղաղաշինությանը նվիրված հասարակական միջոցառմանսկսվելը: Պատճառն այն է, որ Արթիկի բնակիչներըսովոր չենտեսնել փողոցումքայլող, ցուցապաստառներ բռնած երիտասարդների, հատկապես, երբ այդ երիտասարդներն աղջիկներ են: Հայաստանում 2011թ. դեկտեմբերից մեկնարկած սևազգեստ կանանց շարժման շրջանակներում հոկտեմբերի 20-ին Արթիկից ավելի քան 20 աղջիկներ  կազմակերպեցին և […]

Posted in: Uncategorized, Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative Comments Off on Խաղաղաշինությանը նվիրված միջոցառում Արթիկում

Peace building action in Artik

“I just imagine the surprised faces of Artik people when they see us”, said one of the girls in Artik before the Public Action on Peace Building. The reason was that people from Artik are not used to see young people walking down the street holding posters, especially if these young people are girls. In […]

Posted in: Women Peacebuilders by WIB, Armenian Initiative 1 Comment